Vernieuwend warenhuis geopend in Zoetermeer

Bijzondere samenwerkingen in een bijzonder pand 

Op 19 mei heeft wethouder Margreet van Driel officieel de deuren geopend van een prachtig en vernieuwend warenhuis in Zoetermeer. Vernieuwend omdat het grote, frisse en inspirerende warenhuis volledig is gevuld met gebruikte artikelen, welke zijn gegund door inwoners van Zoetermeer en omgeving. Bovendien wordt aan het merendeel van de medewerkers passend werk geboden, waardoor ze de kans krijgen werkervaring op te doen en door te stromen naar een reguliere baan.

Vernieuwend is ook dat het een samenwerking – de Omkeer –  betreft met meerdere partners, die met elkaar invulling geven aan een beter, inclusief en circulair Zoetermeer. In het bedrijfsverzamelgebouw aan de Edisonstraat 104 zijn gevestigd: Kringloopwarenhuis Het Goed, werkplaatsen van Stichting EcoWare, Werkbedrijf De Binnenbaan en het nieuwe hoofdkantoor van Teamwerk. De verschillende partijen hebben de ambitie om hergebruik van spullen te bevorderen en hiermee de hoeveelheid restafval te verminderen. Bovendien worden werkplekken geboden aan cliënten van dagbesteding en 10-20 leerwerkplekken voor werkzoekenden. Hiermee is De Omkeer van grote waarde voor alle inwoners van Zoetermeer.

.https://youtu.be/4a8SbSt_P3k.

Samenwerkingsverband De Omkeer 

Het Goed is een landelijke kringlooporganisatie met 31 vestigingen in Nederland. Door uitbreiding in Zoetermeer werken we verder aan onze missie: werk maken door hergebruik. “Deze missie is relevanter dan ooit. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat meer spullen langer worden gebruikt. En ondanks het feit dat de werkloosheid lager is dan ooit, staan nog teveel mensen langs de kant, mensen met talenten die graag mee willen doen. We kijken ernaar uit om in Zoetermeer klanten te ontvangen in ons frisse warenhuis. Samen met klanten en met onze partners leveren we een bijdrage aan een circulaire en inclusieve samenleving” aldus Willem van Rijn, algemeen directeur van Het Goed.

Stichting EcoWare is een bekende naam in Zoetermeer. EcoWare legt zich al 17 jaar toe op het geschikt maken van ICT, fietsen en aanverwanten, met het doel deze te verspreiden onder de verschillende doelgroepen in de maatschappij

Zo wordt hun zelfredzaamheid vergroot en hun welzijn verbeterd. Directeur Freddie Krullaars: ‘Door ons ook in dit pand te vestigen en de samenwerking aan te gaan hebben we nog meer ruimte om leer- en werkplekken aan te bieden. Met daarnaast nieuwe dienstverlening en producten kunnen we onze sociale impact op de maatschappij verder vergroten’.

“Het hoofdkantoor van Teamwerk verhuist van Rijswijk naar het pand in Zoetermeer. Teamwerk biedt dagbesteding en individuele begeleiding aan mensen met een beperking. “De werkplekken bij Het Goed en EcoWare zijn geweldig voor onze doelgroep” aldus Edwin Eijsackers, commercieel directeur bij Teamwerk. Daarnaast is Teamwerk Participatiediensten een re-integratiebedrijf dat voor vele gemeenten en het UWV mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bemiddelt. Teamwerk plaatst deze mensen bij werkgevers op basis van SROI-behoefte, de banenafspraak, de MVO-gedachte en vanuit de behoefte naar arbeid. “Dit wordt een prachtig participatiecentrum voor de hele stad” vult Vijai Ragunath aan, operationeel
directeur bij Teamwerk. ”

De Binnenbaan biedt aan kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt een veilige werkplek waar zij zich onder begeleiding en in eigen
tempo kunnen ontwikkelen.
De kandidaten worden op verschillende afdelingen geplaatst, waarbij rekening wordt gehouden met hun mogelijkheden en hun talenten. De werkplekken kunnen dienen als opstap naar betaald werk of als vaste werkplek. ‘Ik ben trots dat we door deze mooie samenwerking ons aanbod voor werkzoekenden met maar liefst 10-20 werkplekken kunnen uitbreiden’, aldus Patrick Verhoef (algemeen directeur van Werkbedrijf De Binnenbaan).

Kom je ook? 

Iedereen is van harte welkom om een bezoek te brengen aan ons kringloopwarenhuis om op zoek te gaan naar unieke en bijzondere spullen. Om te shoppen en ook te ontmoeten in de gezellige koffiehoek GoedvanSmaak. Ook wordt iedereen uitgenodigd om spullen die een tweede kans verdienen, in te leveren.

Een kijkje in de keuken van sociale stichting EcoWare behoort ook tot de mogelijkheden. Zo werken we samen aan een betere, inclusieve en circulaire samenleving. De winkel is geopend van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur – 18.00 uur. Inname van goederen kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur – 17.00 en op zaterdag van 9.00 uur tot 16.30 uur.

 

Wil jij altijd als eerste op de hoogte blijven?
Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.