Heb jij spullen die je niet meer nodig hebt? Wij zijn er blij mee.

Maak een ophaalafspraak

Het Goed en ANBI

Stichting Het Goed is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om deze status te krijgen dient een organisatie transparant te zijn. Daarom zijn er sinds juli 2018 diverse gegevens openbaar. De betreffende gegevens dienen vermeld te worden op een website die voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast dienen de financiële gegevens van de betreffende stichting te worden opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Gegevens

KvK nummer 41247184
Bankrekening NL 90INGB0684802589
BIC nummer INGBNL2A
RSIN 809481522
Adres Randweg 25 B,  8304 AS EMMELOORD
Email stichtinghetgoed@hetgoed.nl

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter de heer A. Hanekamp
Penningmeester de heer P. van der Brugge
Secretaris de heer A. van der Hoek

 

De leden van het bestuur ontvangen vacatiegeld voor hun werkzaamheden. Voor wat betreft de hoogte van het vacatiegeld wordt aansluiting gezocht bij het bepaalde in ‘het besluit vergoedingen adviescolleges en commissies’.

Beleidsplan

beleidsplan 2018 hyperlink naar een pdf

Jaarrekeningen
jaarrekening 2018 stichting Het Goed hyperlink naar een pdf
jaarrekening 2017 stichting Het Goed hyperlink naar een pdf
jaarrekening 2016 stichting Het Goed  hyperlink naar een pdf