Privacyverklaring

Het Goed kringloopwarenhuizen

1) Inleiding

 • Deze verklaring beschrijft het beleid van Het Goed (KvK 558 56 209) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Het Goed biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan, zoals een contactformulier en een nieuwsbrief aanmeldformulier. Daarbij verwerkt Het Goed ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Het Goed werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals KPRS en Mailchimp.
 • Het Goed gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ze houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2) Contact met Het Goed kringloopwarenhuis

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Het Goed wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch :  maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
Mail              :  info@hetgoed.nl
Website       :  via het contactformulier op www.hetgoed.nl
Postadres   :  Randweg 25b, 8304 AS Emmeloord

3) Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. Het Goed verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die Het Goed verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. Het Goed verwerkt bijvoorbeeld alleen uw mailadres indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, of als u een vraag stelt via het contactformulier.

4) Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die Het Goed aanbiedt, kan Het Goed de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. naam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres

5) Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 1. om het voor u mogelijk te maken diensten via de website(s) van Het Goed af te nemen op het gebied van ophalen van spullen (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Het Goed niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);
 2. de inschrijving voor een nieuwsbrief;
 3. het toesturen van de nieuwsbrief;
 4. marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 5. evaluatie van dienstverlening;
 6. uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 7. om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van Het Goed;
 8. om de website(s) van Het Goed te verbeteren.

6) Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 1. Het Goed stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van KPRS ten behoeve van ophaalservice en Mailchimp.
 2. Indien Het Goed uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Het Goed ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
 3. Het Goed zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7) Beveiliging en bewaring

 1. Het Goed neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Het Goed zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
 2. Het Goed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Het Goed uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren met een maximum termijn van 30 dagen. Het voorgaande is niet van toepassing indien Het Goed uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8) Cookies en profilering

 1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Het Goed bezoekt. Op de website(s) van Het Goed worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
 2. Daarnaast kan Het Goed gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van Het Goed te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt Het Goed gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9) Websites van derden

De website van Het Goed kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Het Goed is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10) Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

11) Wijzigingen

Het Goed kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12) Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Het Goed een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

13) Klachten

Het Goed hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is Het Goed kringloopwarenhuizen.

Gebruik van GravityForms plugin

Nieuwsbrief

Welke gegevens verwerken we? Waarom verwerken we dit?
Je e-mailadres Voor het toesturen van de nieuwsbrief

Contact

Welke gegevens verwerken we? Waarom verwerken we dit?
Vestiging Om de mail bij de juiste vestiging te kunnen bezorgen
Naam Om de klant te kunnen antwoorden
E-mailadres Om de klant te kunnen antwoorden
Telefoon Om de klant eventueel te kunnen bellen indien dat nodig is

 

PRIVACYVERKLARING