Het Goed Nuenen, samen goed gewerkt!

Het Goed kringloopwarenhuis in Nuenen kan terugkijken op een heel goed en succesvol eerste jaar. Samen met de inwoners van Nuenen, Gerwen en Nederwetten is er afgelopen 12 maanden ruim 1,2 miljoen kilo textiel, huisraad en overig materiaal ingezameld. Dat is een prachtig resultaat voor het eerste jaar. Dit heeft ertoe geleid dat de voetafdruk van de betrokken gemeenten in de regio met 1.096 ton CO2 is verkleind. Dus dit jaar hebben ze al een enorm bos met ruim 150.000 bomen aan CO2 gecompenseerd.

Naast het verkleinen van de voetafdruk, doet Het Goed nog meer belangrijk werk. Ze wil niet alleen het hergebruik stimuleren, maar wil hiermee ook werk creëren voor mensen die de aansluiting op de arbeidsmarkt missen. Het Goed is een werkwarenhuis waarbij werk/leertrajecten worden aangeboden voor mensen vanuit de WSD Groep, Lunet zorg, Dommelvallei, het Summa college en Ster college. Afgelopen jaar waren 93 mensen werkzaam bij het werkwarenhuis in de diverse de leer/werktrajecten. Deze trajecten doet Het Goed in nauwe samenwerking met werkcoaches vanuit haar partners WSD en Lunet zorg.

Goed voor mens, milieu en maatschappij

Het Goed is op 5 september 2019 gestart aan De Pinckart 12 in Nuenen. Het frisse en eigentijdse kringloopwarenhuis kan zich sinds de opening verheugen op warme belangstelling van de inwoners uit Nuenen en omliggende plaatsen. Afgelopen jaar heeft Het Goed Nuenen 88.000 klanten blij gemaakt met ruim 313.000 producten. Dit enthousiasme en deze betrokkenheid van klanten en gunners geven Het Goed vertrouwen in de toekomst. De eerste verjaardag wordt op zaterdag 5 september in de winkel bescheiden gevierd, dit vanwege alle beperkende maatregelen die het RIVM oplegt.

Diversiteit op de werkvloer

Het Goed is trots op haar diversiteit, 93 medewerkers met diverse culturele achtergronden. Naast passend betaald werk en participatiebanen, faciliteert Het Goed Nuenen ook vrijwilligerswerk en bieden ze (maatschappelijke) stages. Voor de speciale begeleidingsmethode heeft Het Goed de hoogste PSO-certificering, trede 3 ontvangen. Dat houdt in dat ze in Nederland tot de koplopers behoort op het gebied van socialer ondernemen.

Samen maken we Het Goed

 

 

 

 

 

 

Wil jij altijd als eerste op de hoogte blijven?
Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.