Save The Earth: Earth Overshoot Day is here

We hebben genoeg reden om zuinig met de aarde om te gaan. En dat wordt nog eens bevestigd door de ‘earth overshoot day’, de dag waarop de mensheid wereldwijd net zoveel natuurlijke grondstoffen heeft gebruikt als wat de aarde in 1 jaar op kan brengen.

De wereldwijde overconsumptie van grondstoffen wordt steeds beter zichtbaar, in de vorm van ontbossing, bodemerosie en de toename van CO2 in de atmosfeer. Jaarlijks wordt de zogenaamde ‘earth overshoot day’ berekend, de dag waarop alle grondstoffen voor de rest van het jaar al gebruikt zijn. In 2019 lag deze dag op 29 juli , in 2018 op 1 augustus en in 2017 op 2 augustus. Voor 2020 heeft de uitbraak van het coronavirus gezorgd voor een trendbreuk; de datum is naar achteren geschoven naar 22 augustus. Echter, als iedereen op de aarde zou leven als wij in Nederland, zou de overshoot day al op 3 mei 2020 liggen. Met andere woorden: we staan in het rood. We teren in op onze reserves en we hebben jaarlijks 3 aardes nodig op basis van onze huidige levensstijl. Overtuigend dus dat het anders móet en dat het onze uitdaging is om de overshoot day jaarlijks verder in het jaar te laten vallen.

Als inwoner en als consument kunnen we vaak meer doen dan we denken. Het belang van het isoleren en groene energie is bij iedereen bekend en steeds meer mensen doen dat ook.

Spullen op één!

Maar we kunnen meer! Ook bij aanschaf van spullen die we dagelijks kopen, hebben we een grote invloed. De meeste impact op het milieu heeft al plaatsgevonden nog voordat we een product in de winkel kopen. Als we hiermee meer rekening houden, kunnen we echt verduurzamen.
Dus koop bewust en geef je spullen door. Samen maken we het verschil.
In onze kringloopwarenhuizen hebben we dankzij onze klanten dit jaar al aan 4,8 miljoen stuks een tweede leven gegeven; van kledingstuk tot kast en van boek tot koffiekopje En dan is het goed om te weten dat iedere kg hergebruik 1 kg CO2 besparing oplevert (1=1). Dus dit jaar hebben we al een enorm bos met ruim 2 miljoen bomen aan CO2 gecompenseerd.

4.8 miljoen stuks betekent een CO2 compensatie van ruim 2 miljoen bomen

Als we samen hergebruik blijven stimuleren, dan leveren we een bijdrage aan een beter milieu. Samen zorgen we ervoor dat Overshootday gaat verschuiven!

Wil jij altijd als eerste op de hoogte blijven?
Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.