Jan Simons: “We zijn een optelsom van tienduizend verhalen”.

Jan Simons (56) gaat iedere dag met een grote glimlach naar zijn werk. Als algemeen directeur van WSD zorgt hij ervoor dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen bij Het Goed. Een dankbare taak.

Aan het werk via WSD
“Sinds 2002 ben ik algemeen directeur bij WSD (Werkvoorzieningschap de Dommel) in Boxtel. WSD is een organisatie in de driehoek Tilburg-Eindhoven-Den Bosch. Binnen dat gebied helpen we de kwetsbare inwoners van tien gemeenten aan het werk. Dit zijn mensen die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Het gaat om een hele gevarieerde groep. Er zijn mensen die aan de bovenkant zitten en slechts een klein duwtje in de rug nodig hebben en erna regulier uitstromen. Anderzijds heb je ook de mensen die hun hele leven ondersteuning behoeven op beschutte werkplekken. De aard van hun problematiek is divers: lichamelijke beperkingen, psychische beperkingen, sociale beperkingen, noem maar op. We proberen iedereen te helpen. Elk mens verdient een kans.”

Meer begeleiding
“In de 62 jaar dat WSD nu bestaat, is de sociale werkvoorziening behoorlijk veranderd. Vroeger maakte het niet uit wat de kosten waren, zo lang men de mensen maar aan het werk kreeg. Het waren ook vooral de werkplekken aan de ‘binnenkant’: de gemeentelijke plantsoendienst, werkplaatsen. Tegenwoordig denkt men commerciëler en worden mensen aangemoedigd om de beweging naar ‘buiten’ te maken. Naar reguliere bedrijven. Daarnaast is er veel meer aandacht gekomen voor begeleiding. Vanaf de eerste dag dat een potentiële werknemer bij ons binnenkomt, krijgt hij een eigen trajectconsulent toegewezen die hem ondersteunt. Samen komen ze tot een ontwikkeldoelstelling. Waar wil ik naartoe? En op welke termijn? We willen zoveel mogelijk uit de mensen halen en ze goed plaatsen. Daarom moet je investeren. We zorgen onder meer voor trainingen, opleidingen en werkplekaanpassingen. Er wordt ook meer gekeken naar de ambities, talenten of interesses van de mensen. Al moet je natuurlijk rekening houden met wat de arbeidsmarkt vraagt.”

Geweldig Goed
“Sinds maart 2010 werkt WSD samen met Het Goed. Het begon met de winkel in Boxtel, erna volgden Best en Schijndel. In al deze vestigingen zijn Het Goed en WSD ieder voor vijftig procent aandeelhouder. WSD levert veertig man per winkel plus nog eens vijftig man voor het textielsorteercentrum dat bij de winkel in Schijndel hoort. Een substantiële hoeveelheid. Wat de samenwerking zo bijzonder maakt? Het Goed is gewoon een top kringloopbedrijf! Groot, professioneel, ze doen zelfs aan marketing. Het is bepaald geen loods van Malle Pietje. Uniek is verder dat het aandeel reguliere personeelsleden bij deze drie filialen minimaal is, ze worden voor 95 procent gerund door onze mensen. En wat zo geweldig is: ze kunnen bij Het Goed ontzettend veel leren. Elke vestiging biedt zo’n enorme variëteit aan werk. Logistiek, maar ook aan de kassa, op de meubelafdeling, bij de boeken of in de modehoek. Er gebeurt van alles.”

Succesverhalen
“Momenteel bemiddelt WSD voor zo’n 2300 mensen, maar sinds de oprichting hebben we een veelvoud van dat aantal geholpen. We zijn een optelsom van tienduizenden verhalen. Ik vind het moeilijk om één succesverhaal te noemen. Wil dat ook niet. Eigenlijk is iedere persoon die erin slaagt om een zinvol werkend bestaan voor zichzelf op te bouwen en deel te nemen aan de maatschappij een succesverhaal. Natuurlijk zijn er soms mensen die absoluut niet te plaatsen zijn. Maar er zijn héél veel mensen van wie dat ten onrechte wordt gedacht. Dat zijn voor mij de mooiere gevallen. Als je ziet dat iemand er tegen de verwachtingen in slaagt om goed mee te draaien.”

Van Syrië naar Brabant
“Een grote nieuwe groep die WSD en Het Goed helpen, is die van de vergunninghouders. De bijstandsbakken van de gemeentes zijn momenteel voor dertig procent gevuld met vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië en Eritrea. Gemiddeld zitten die mensen daar acht jaar in. Te gek voor woorden en een gigantische kostenpost. Het zijn misschien wel getraumatiseerde mensen, maar ze zijn in principe gewoon goede arbeidskrachten. Deze mensen willen zelf ook heel graag werken en van nut zijn. De oude gedachte om ze eerst een inburgeringscursus te laten volgen en ze de taal te leren en dan pas aan het werk te helpen, is gelukkig aan het omdraaien. Nu zetten we ze snel aan het werk en dan zorgen we er gaandeweg voor dat ze de taal leren. Je pikt de taal ook sneller op wanneer je bij Het Goed met Nederlandse collega’s werkt dan wanneer je één keer per week naar een taallesje gaat.”

Toekomstplannen
“De samenwerking met Het Goed bevalt zo goed dat we nu aan het onderzoeken zijn of we op andere plekken nog vestigingen kunnen openen. Er lopen gesprekken over Nuenen, Oisterwijk. We vervullen samen een relevante maatschappelijke rol en vullen elkaar naadloos aan. Het Goed doet iets aan de verspilling van spullen en WSD voorkomt de verspilling van talent. Wij verrichten regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van onze werknemers en wat blijkt? Ze zijn tevredener naarmate ze meer aan de buitenkant werken. Als ze zich kunnen identificeren met professionele bedrijven als Het Goed zijn ze gelukkiger. Mensen vinden het fijn om bij een mooie club te horen. Eigen verantwoordelijkheden te hebben. En als zo’n bedrijf dan ook nog zo blij met ze is en zegt ‘Kom bij ons op de payroll’ is dat de ultieme beloning. Het liefst zou ik zien dat de rol die wij nu vervullen als WSD wordt overgenomen door privaatbedrijven als Het Goed. Mijn toekomstideaal is een bordje aan de deur met de tekst ‘Wegens succes gesloten’.”

wsd-groep.nl