Werk maken door hergebruik

“De missie van Het Goed is actueler dan ooit. Want zo lang de economie nog niet circulair is en er nog mensen langs de zijlijn van de arbeidsmarkt staan, heeft Het Goed een belangrijk taak”, aldus Willem van Rijn, directeur van Het Goed.

Het Goed onderneemt sociaal

Bij Het Goed vinden wij dat iedereen een kans verdient op passend werk. In onze kringloopwarenhuizen kunnen mensen op laagdrempelige manier weer werkervaring opdoen. Hierdoor hebben zij een grotere kans om een baan te vinden bij een regulier bedrijf. Wanneer je spullen langs brengt of iets bij ons koopt, help je dus niet alleen het milieu, maar ook heel veel mensen.

Hergebruiken

In totaal zamelen onze winkels elk jaar bijna 30 miljoen kilo textiel en huisraad in. Ongeveer 87 procent daarvan wordt hergebruikt. Het grootste deel verkopen we in onze vestigingen. Hierdoor maken we de afvalberg kleiner en leveren we een bijdrage aan een beter milieu en een duurzame samenleving. Bovendien kunnen wij dankzij dit werk ruim 1.385 mensen binnen onze organisatie een baan bieden. Dit is wat je noemt ‘Werk maken door hergebruik’.

Wist je dat we in 2021 samen ruim 27.000 ton CO2-uitstoot hebben bespaard door het inzamelen van bijna 32 ton ingezamelde textiel en huisraad.