ION Award voor Het Goed Nijmegen

6 juni 2018

Aflopen week mocht Eric Alberts, regionaal bedrijfsleider voor Het Goed Nijmegen, uit handen van Hanneke Verhoeven van het werkbedrijf Nijmegen de ION Award 2018 in ontvangst nemen. De ION Award wordt toegekend aan de meest inclusieve onderneming van Nijmegen. Binnen Het Goed Nijmegen is DianSchoenmaker de drijvende kracht achter de registratie en de gesprekken omtrent begeleiding van medewerkers.  Op deze her- en erkenning zijn we super trots.

Wat is inclusief werkgeven?

Een ‘inclusieve werkgever’ biedt werkgelegenheid aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze kunnen omgaan met verschillen tussen mensen en benutten de meerwaarde van diversiteit in het bedrijf.
Dit is zichtbaar in de wijze waarop Het Goed het werk organiseert en de organisatie is ingericht. Zo maken we maximaal gebruik van de mogelijkheden van de mensen die bij ons werken en het potentieel op de arbeidsmarkt.

Betaald werk voor werknemers met een arbeidsbeperking

Een inclusieve werkgever laat werknemers met een arbeidsbeperking ‘naar vermogen’ betaald werken. Vaak gaat het over werknemers die beperkingen ervaren vanwege een psychische of fysieke aandoening of vanwege een chronische ziekte. Daardoor kunnen ze niet (direct) alle activiteiten uitvoeren die horen bij een functie.  Een inclusieve werkgever als Het Goed houdt hier rekening mee en deelt het werk zo in dat de medewerker zijn mogelijkheden optimaal benut.

PSO-trede 3

Eerder al is Het Goed gecertificeerd door PSO Nederland. Voor de manier van werken en de speciale begeleidingsmethode kreeg Het Goed voor al haar vestigingen de hoogste PSO-certificering trede 3. Dat houdt in dat Het Goed in Nederland tot de koplopers behoort op het gebied van social ondernemen. Deze prachtige ION Award zien we dan ook een bevestiging  van ons sociaal ondernemerschap.