Het Goed ontvangt PSO 30+ certificering!

Het Goed helpt meer dan 1352 collega’s aan passend werk!

We hebben geweldig nieuws te delen! Het Goed heeft zojuist de PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificering behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit betekent dat we voldoen aan de strenge eisen van PSO-Trede 3 en dat minstens 30% van ons personeelsbestand bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We zijn trots op het feit dat een onafhankelijke certificerende instelling heeft bevestigd dat wij op een kwalitatief hoogstaande manier werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien streven we ernaar om samen te werken met organisaties die dezelfde doelen nastreven. Op deze manier leveren we op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage aan sociaal ondernemerschap.

Met de behaalde certificaten zetten we een belangrijke stap in het creëren van passende werkgelegenheid voor meer dan 1352 collega’s. We zijn dankbaar voor iedereen die betrokken is geweest bij dit succes en we blijven ons inzetten om nog meer mensen te helpen bij het vinden van geschikt werk.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in 2 minuten).

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidspositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vijf prestatieniveaus: de Aspirant-status, Basistrede, Trede 1, Trede 2 en Trede 3 (uitleg). Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt.