Circulaire initiatieven en samenwerkingen

Als kringloopwarenhuis richt Het Goed zich met name op het stimuleren van hergebruik. Door levensduurverlenging van goederen zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig. Daarmee zorgen we samen voor CO2 reductie. De keten van inkopen, gebruiken en weggooien moet worden gesloten. Het Goed kan hierbij helpen. Samenwerking met andere organisaties in de keten versnelt en vergroot de impact. Daarbovenop zorgt Het Goed voor lokale (sociale) werkgelegenheid. Circulair én inclusief!

Met 30 kringloopwarenhuizen is Het Goed marktleider binnen de kringloopbranche en werken we samen met veel organisaties in de keten.

 

Circulair ambachtscentrum

Hergebruik is onmisbare schakel

Mede daarom is in 2019 door de rijksoverheid de term ‘circulaire ambachtscentrum’ geïntroduceerd. Hiermee wordt een samenwerking bedoeld tussen milieustraat, kringloopwinkel, reparatie-activiteiten, sociale werkgelegenheid en onderwijs. Het doel is meer hergebruik. Om de samenwerking tussen organisaties te versnellen, is een subsidieregeling in het leven geroepen. Voor de regeling en nieuws over de initiatieven, zie ook https://circulairambachtscentrum.nl/.

In 2019 hebben in totaal 10 initiatieven de subsidie ontvangen, in 2020 gaat het om 22 initiatieven. In 2021 hebben 13 projecten subsidie ontvangen.

Het Goed is op dit moment bij 6 initiatieven betrokken:

  • Onder begeleiding van K+V en in opdracht van de gemeente Deventer onderzoeken Circulus Berkel, techniekfabriek, ReShare, Saxion, ROC Aventus en Het Goed de mogelijkheden om meer textiel hoogwaardig te verwerken: ‘Van vod tot schort: UpTex’.
  • Onder begeleiding van Buitenorganisatieadvies en in opdracht van de gemeente Hengelo onderzoeken Twente Milieu, SWB, ROC van Twente en Het Goed de mogelijkheden van vestiging van een circulair centrum naast de milieustraat.
  • Een soortgelijk onderzoek vindt ook plaats in Schiedam waar Irado en Het Goed werken aan een plan om in een bestaand pand naast de milieustraat een circulair centrum te vestigen.
  • Onder begeleiding van Koos! en Lentekracht en in opdracht van de gemeente Nijmegen onderzoeken DAR, HAN en Het Goed de mogelijkheden om meer te doen met de afvalstroom hout.
  • In de gemeente Meijerijstad is Het Goed aangesloten bij een proef waarbij – in de voormalige gemeente Sint Oedenrode- de route op een milieustraat wordt gewijzigd. Het doel is meer hergebruik.
  • In de gemeente Nuenen is Het Goed naast een kringloopwarenhuis ook een soort werkwarenhuis. Samen met de gemeente en onder begeleiding van een projectleider van Natuur en milieufederatie wordt gewerkt aan meer hergebruik en reparatie.

Een optimale koppeling tussen milieustraten, kringloopbedrijven en andere organisaties is belangrijk om meer goederen te redden uit de afvalstroom en lokale (sociale) werkgelegenheid te creëren. Het is mooi dat het beoogde doel van de landelijke subsidieregeling leidt tot de start van veel lokale samenwerkingsinitiatieven. Het Goed werkt hieraan graag mee.

Benieuwd naar de CAC-mogelijkheden met Het Goed? Manager duurzaamheid Auke van der Hoek praat je graag bij.

Textiel recycling

Impact textiel fors verlagen

Zoals je ongetwijfeld weet, behoort de textielindustrie tot één van de meest vervuilende industrieën wereldwijd. Een transitie naar een circulaire textielketen is noodzakelijk om de impact fors te verlagen. Het Goed werkt hieraan graag mee. Hieronder een aantal voorbeelden om te laten zien hoe Het Goed betrokken is bij textiel.

Grote volumes, veel passend werk

Voor kringloopwinkels is textiel belangrijk. Jaarlijks verkoopt Het Goed meer dan 1,3 miljoen kledingstukken. En werken meer dan 250 medewerkers mee aan het inzamelen, sorteren en verkopen van textiel. Met de inzameling, sortering en verkoop in de winkels wordt lokaal hergebruik bevorderd en sociale werkgelegenheid gecreëerd. Producthergebruik staat daarbij voorop. Toch wordt slechts deel van het ingezameld textiel in de kringloopwarenhuizen van Het Goed verkocht.

Anders sorteren voor hoger hergebruik

Veel textiel komt helaas niet meer voor producthergebruik in aanmerking. Er wordt op dit moment harder dan ooit gewerkt aan methodes om deze textiel hoogwaardig te verwerken met als ultiem doel om het te verwerken tot een nieuw kledingstuk. Dit vraagt ook om een andere wijze van sorteren. Het wordt belangrijker om te sorteren op samenstelling. Door actief deel te nemen in onderstaande initiatieven kunnen we samen met andere partijen in de branche dit doel eerder bereiken.

TexPlus

Het Goed heeft samen met kringloopbedrijf De Beurs, inzamelaar Twente Milieu, hogeschool Saxion, textielvervezelaar Frankenhuis, recyclingbedrijf Saxcell en de weverij van Enschede Textielstad de stichting TexPlus. Stichting TexPlus zet zich in voor het stimuleren van onderzoek en  innovaties om ontwikkeling van circulair textiel te versnellen. Zie ook www.texplus.nl.

Regionaal Textielsorteercentrum Twente (RTT)

Om de meer impact te kunnen maken, hebben Het Goed en De Beurs hun textielsorteerbedrijven in respectievelijk Enschede en Tubbergen samengevoegd in een gezamenlijke onderneming: RTT. Met financiële ondersteuning vanuit de regiogelden werkt het RTT aan verdere optimalisatie van de textielsortering. Het doel is maximaal producthergebruik en optimale hoogwaardige toepassing voor het niet herdraagbare textiel.

Kringcoop

Met de inzameling, sortering en verkoop van textiel dragen de kringloopwinkels bij aan een circulaire textielketen. Deze bijdrage kan groter worden als de kringloopwinkels hun textielsortering op elkaar afstemmen. Daarom heeft Het Goed samen met de kringloopbedrijven Opnieuw & Co en Rataplan Kringcoop opgericht.

Kringcoop is een coöperatie van en voor kringloopbedrijven, opgericht met het doel om de textielketen meer circulair te maken. Circulariteit gaat verder dan het hergebruiken van textiel.

Circulariteit draait om het principe dat producten na gebruik worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten of materialen. Het uiteindelijke doel is om zo min mogelijk afval over te houden. Dus zo weinig mogelijk textiel in de verbrandingsoven. We streven naar het optimaliseren van de inzameling, het sorteren, de logistiek en de verkoop. Zo kunnen we inspelen op de wens vanuit de samenleving en overheden om de ecologische voetdruk van de kledingindustrie te verkleinen.

Kringcoop helpt en adviseert om de inzameling, het sorteren en de afzet te optimaliseren. Hierdoor ontstaat een beter hergebruik rendement, betere transparantie, een hogere opbrengst en bovendien geeft het de mogelijkheid om medewerkers in te zetten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit alles passend bij de missie van Het Goed; werk maken door hergebruik.

Voor meer informatie over de kringloop coöperatie: kringcoop verwijzen we graag naar www.kringcoop.nl

Benieuwd naar de textielmogelijkheden met Het Goed? Manager duurzaamheid Auke van der Hoek praat je graag bij.