Omdat we je graag van dienst zijn

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is Het Goed en hoe zijn we ontstaan?

In de jaren 80 ontstond in Nederland behoefte aan werkervaringsplaatsen voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd werd er gekeken hoe we de groeiende afvalberg kleiner konden maken. Meer hergebruik van oude spullen was één van de oplossingen. Om ervoor te zorgen dat hergebruik zo goed mogelijk wordt georganiseerd, zijn veel ‘handen’ nodig. Het is namelijk heel arbeidsintensief werk. De initiatiefnemers van Het Goed bedachten hiervoor een oplossing. Zij koppelden beide behoeftes aan elkaar: meer werk maken van hergebruik en het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee werd de basis gelegd voor de kringloopwarenhuizen van Het Goed. Het Goed is inmiddels gegroeid naar een landelijke kringlooporganisatie. Er zijn 25 kringloopwinkels bij ons aangesloten. Onze winkels zijn verspreid over heel Nederland.

Wat is onze missie?

De belangrijkste missie van Het Goed is werk maken van hergebruik. Door onze werkwijze stimuleren we iedereen om gebruikte spullen niet langer als ‘afval’ te zien, maar als een bijzonder product dat een tweede leven verdient. Hierdoor zorgen we ervoor dat de afvalberg kleiner wordt. Veel van de oude spullen die bij ons worden binnengebracht, verkopen we in onze winkels voor een klein prijsje. Hierdoor maken we andere mensen weer blij. Want wat jij niet meer nodig hebt, is vaak heel waardevol voor iemand anders. De spullen die niet meer te gebruiken zijn, zien we als grondstof voor nieuwe producten. Zo kan versleten textiel worden vervezeld. Hierdoor ontstaat mooi, dik vilt dat weer prima is te gebruiken. En van afvalhout kunnen vaak weer nieuwe meubels worden gemaakt.

Naast streven naar zoveel mogelijk hergebruik doen wij veel op het gebied van werkgelegenheid. Wij vinden dat iedereen een kans op een baan verdient. Daarom bieden we in onze winkels en sorteercentra veel werk aan dat geschikt is voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij kunnen zo weer wennen aan het hebben van een baan. Hierdoor doen zij op een laagdrempelige manier werkervaring op en daardoor neemt de kans toe dat zij een reguliere baan vinden. Onze deuren staan bovendien ook open voor stagiaires en voor vrijwilligers.

Onze opbrengst

Wat doen we met onze opbrengst?

Het Goed is een commerciële organisatie. Wij verdienen dus ook geld met het werk dat we doen. Het grootste deel van onze opbrengst geven we terug aan ons bedrijf. Het werk dat in onze kringlooporganisatie wordt gedaan is namelijk zeer arbeidsintensief. In totaal werken er 1180 medewerkers bij Het Goed. Een deel van onze medewerkers heeft een vaste aanstelling en een deel doet werk via diverse arbeidsregelingen. De verkoopopbrengst uit onze winkels besteden we aan:

  • Opleidingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat hun kans op een reguliere baan toeneemt
  • Het voorbereiden van mensen tot werk in leer- en werktrajecten
  • Het creëren van arbeidsplaatsen, ook voor mensen met minder kansen op passend werk
  • Goederen klaarmaken voor de verkoop in onze winkels (het regelen van de inzameling, het sorteren, beoordelen, prijzen en promoten van de spullen)
  • Workshops of andere activiteiten waarin we laten zien dat oude spullen ook bijzonder kunnen zijn en je niet altijd iets nieuws hoeft te hebben
  • Het zo aantrekkelijk mogelijk presenteren van je oude spullen in een mooie winkel zodat ze hun waarde behouden
  • Huisvestingskosten
  • De financiering van een professionele organisatie die zich keihard inzet voor meer hergebruik en meer werkgelegenheid
Wat is de opbrengst van het hergebruik?

We zamelen jaarlijks 18.000 ton huisraad en textiel in. Daarvan wordt 88% hergebruikt. Het grootste deel daarvan verkopen we in onze winkels (52%) en nog eens 36% wordt gescheiden als nieuwe grondstof. Dit is goed voor het milieu. We besparen hierdoor grondstoffen en energie. Dat past bij een duurzame samenleving.

Onze winkels

Waarom vraagt Het Goed geld voor de gebruikte spullen?

Het werk dat dagelijks in onze winkels wordt gedaan is zeer arbeidsintensief. Daarvoor zetten wij veel medewerkers in die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Zij hebben een speciale begeleiding nodig. Een belangrijk deel van onze verkoopopbrengsten besteden we aan opleidingen die speciaal ontwikkelden voor deze medewerkers. We maken hier serieus werk van. Daarvoor hebben we al sinds 2014 de hoogste PSO-certificering ontvangen. In Nederland behoren we daarmee tot de koplopers op het gebied van sociaal ondernemen. Bij het antwoord op de vraag ‘Wat doen we met onze opbrengst’ lees je waar we onze verkoopopbrengst nog meer aan besteden.

Hoe berekenen we onze verkoopprijzen?

Het prijzen van gebruikte spullen gebeurt zorgvuldig volgens uniforme richtlijnen. Deze richtlijnen stellen we samen met onze medewerkers vast. Zij hebben veel ervaring met de verschillende productgroepen en kunnen van elk artikel de juiste waarde vaststellen. Zij letten onder meer op de nieuwprijzen van artikelen en op de verkoopprijzen op advertentiesites. Wanneer het om artikelen gaat met een vermoedelijk hoge waarde, schakelen zij taxateurs in. Wij proberen onze medewerkers zo goed mogelijk op te leiden, zodat onze unieke goederen tegen een eerlijke, marktconforme prijs te koop worden aangeboden.

Wat doen we met de gebruikte spullen die we niet verkopen?

Goede en nog herbruikbare spullen krijgen via onze winkels altijd een tweede leven. Wanneer spullen kapot zijn of heel erg versleten, worden zij naar grondstof gescheiden en voor hergebruik aangeboden. Textiel gaat bijvoorbeeld naar ReShare, een onderdeel van het Leger des Heils. Slechts 12% van de door ons ingezamelde spullen is afval en wordt zoveel als mogelijk gescheiden afgevoerd.

Hoe kom ik erachter of er een artikel op voorraad is dat ik zoek?

Het aanbod in onze winkels wisselt dagelijks. We kunnen daarom niet centraal bijhouden welke artikelen op voorraad zijn in onze winkels. Wil je graag weten of we een bepaald artikel op voorraad hebben? Dan kun je het beste langs gaan bij de winkel van Het Goed die het dichtst bij jou in de buurt zit.

Ik heb een product op de website gezien, kan dat ook bij mij worden bezorgd?

Je kunt het beste even kijken in welke vestiging dit artikel wordt aangeboden en dan rechtstreeks contact opnemen met die winkel. De medewerkers kunnen je vertellen of het mogelijk is om het door jou gewenste artikel te laten bezorgen en wat de eventuele kosten zijn.

Koopt Het Goed ook spullen in?

Wij kopen geen spullen in van particulieren. Soms kopen we wel producten in die goed bij ons aanbod van bijzondere, oude spullen passen. Deze producten moeten wel altijd passen bij onze doelstellingen. Zo moeten zij duurzaam zijn geproduceerd, bij voorkeur lokaal en op ambachtelijke wijze. En bij voorkeur mede gemaakt door mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Waarom is het goed om mijn oude spullen te gunnen aan Het Goed?

Door je oude spullen te gunnen aan Het Goed draag je bij aan het milieu. Hergebruik heeft namelijk belangrijke voordelen voor het milieu. Door meer oude spullen te hergebruiken, zijn er minder nieuwe grondstoffen nodig. Hierdoor is er bijvoorbeeld minder aardolie nodig voor de productie van plastic. Ook is er minder landbouwgrond nodig voor de productie van grondstoffen als hout of katoen. Hierdoor blijft er meer grond beschikbaar voor de productie van voedsel. Verder zorgt het voor een daling van de broeikasgassen. Hergebruik van materialen kost namelijk minder energie dan een geheel nieuwe productie van materialen.
Een ander, bijkomend voordeel is dat je bijdraagt aan werkgelegenheid, met name voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij hebben hierdoor veel meer kans op het vinden van een reguliere baan. Lees hier meer over bij het antwoord op de vraag wat we doen met onze opbrengst.

Onze services

Hoe kan ik mijn oude spullen inleveren bij Het Goed?

Allereerst willen we je hartelijk danken dat je je oude spullen bij ons wilt inleveren. Wij hebben verschillende services om je oude spullen bij ons in te leveren.  Je kunt altijd je spullen brengen bij Het Goed.  Dat kan bij de winkels vaak via een speciale ingang. Dit staat aangegeven op het terrein van de winkel. Heb je veel en/of zware spullen, dan kun je die kosteloos laten ophalen als je in de buurt van een van onze winkels woont. Via onze site kun je snel en makkelijk een ophaalafspraak maken. Moet je een ruimte of een complete woning leeghalen? Dan helpen we je daar graag mee. Je kunt dan het beste contact opnemen met een vestiging bij jou in de buurt.

Welke oude spullen kan ik allemaal inleveren bij Het Goed?

Jij maakt ons heel blij met kleding, textiel, schoenen, meubels, huisraad (servies, vaasjes), elektronische apparaten en speelgoed. In sommige winkels kun je ook andere oude spullen inleveren. Op onze site staat een overzicht van al onze winkels. Zoek eerst de vestiging die bij jou in de buurt ligt en klik dan op ‘meer informatie’.