Bestuurslid Stichting Kringloopbedrijf Het Goed Hengelo

Stichting Kringloopbedrijf Het Goed Hengelo bestaat sinds 1995 en kent de volgende statutaire doelstellingen:

 • Bevorderen hergebruik goederen (= milieu /duurzaamheid)
 • Creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Sinds 2006 wordt de stichting daarbij ondersteund door de landelijke kringlooporganisatie
Het Goed (www.hetgoed.nl), die verantwoordelijk is voor de directievoering.

Eind 2022 werkten er 38 personen, waarvan het merendeel een
afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Er wordt op jaarbasis ca. 1.400 ton kringloopgoederen
ingezameld, waarvan 87% wordt hergebruikt.

Er wordt samengewerkt met verschillende partijen, zoals de gemeente
Hengelo, Twente Milieu, Regionaal Textielcentrum Twente, re-integratiebedrijven, onderwijsinstellingen en sociale
werkvoorzieningen.

De stichting heeft een gezonde vermogenspositie opgebouwd, dankzij een rendabele
(winkel) exploitatie. De ambitie is om verder te groeien en de impact op mens en milieu te vergroten.

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit drie bestuursleden, waarvan er twee op
afzienbare termijn willen aftreden om ruimte te bieden aan vernieuwing. Daarom zijn wij op
zoek naar (minimaal) twee nieuwe bestuursleden, met de navolgende taken:

 • Deelname aan bestuursvergaderingen (4 per jaar)
 • Sparringpartner voor de directie van Het Goed
 • Gesprekspartner en pleitbezorger richting gemeente Hengelo en overige lokale en regionale stakeholders op het gebied van circulariteit en inclusiviteit

In dat kader worden de navolgende kwaliteiten gevraagd:

 • Onderschrijft de missie en visie
 • Heeft ervaring als bestuurder c.q. toezichthouder bij instellingen, overheden of
  bedrijfsleven
 • Beschikt over een relevant netwerk in het regionale sociale en/of circulaire domein
 • Heeft affiniteit/interesse in de ontwikkelingen binnen de branche
 • Is inspirerend klankbord voor de directie
 • Is in staat om de stichting extern te presenteren en te vertegenwoordigen

Tijdsbesteding: 4 vergaderingen per jaar
Gemiddeld 4 uur per maand (afhankelijk van verdere inzet)
Vergoeding: een passende (onkosten-)vergoeding

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter Jan Vis, tel. 06 300 414 42

U kunt uw sollicitatie sturen naar h.baardemans@hetgoed.nl

Meer informatie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

In verband met privacy van sollicitanten verwijderen wij een cv en/ of motivatiebrief/ -mail maximaal 1 maand na afronding van de selectieprocedure.