Stichting Het Goed en Anbi

Eind juli 2018 is de Anbi status toegekend aan Stichting Het Goed.

Gegevens

KvK nummer41247184
BankrekeningNL 90INGB0684802589
BIC nummerINGBNL2A
RSIN809481522
AdresRandweg 25 B,  8304 AS EMMELOORD
Emailstichtinghetgoed@hetgoed.nl

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen. Tot 1 april 2018 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitterde heer A.F. Schrijver
Penningmeesterde heer P. van der Brugge
Secretarisde heer A. van der Hoek

Per 1 april 2018 treedt de heer Schrijver af en ontstaat er een vacature. Voor 1 juli 2018 wordt deze vacature ingevuld.
De leden van het bestuur ontvangen vacatiegeld voor hun werkzaamheden. Voor wat betreft de hoogte van het vacatiegeld wordt aansluiting gezocht bij het bepaalde in ‘het besluit vergoedingen adviescolleges en commissies’.

Beleidsplan

beleidsplan 2018 hyperlink naar een pdf

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2016 Stichting Het Goed hyperlink naar een pdf