Nieuws uit Boxtel

Terug naar alle nieuwsberichten

Het Goed Boxtel; in 2017 92% hergebruikt!

14 september 2018

Het Goed Boxtel, samen goed gewerkt!

Al 8 jaar een begrip in Boxtel en wijde omgeving.
2017; het beste resultaat tot nu toe! Op zaterdag 16 juni hebben we dat gevierd samen met onze klanten.

Het Goed kringloopwarenhuis in Boxtel kan terugkijken op een heel goed en succesvol jaar. Samen met de inwoners van Boxtel is er 857.377 kilo textiel, huisraad en overig materiaal ingezameld. Dat is maar liefst 41 procent meer dan een jaar eerder. 92 procent daarvan wordt hergebruikt; 75 procent daarvan wordt verkocht in de winkel, 15 procent wordt gerecycled. Dit heeft ertoe geleid dat de voetafdruk van de gemeente Boxtel met 744 ton CO2 is verkleind. Dat staat gelijk aan een besparing van ruim 101.900 bomen.
Naast het verkleinen van de voetafdruk, doet Het Goed nog meer belangrijk werk. Ze wil niet alleen het hergebruik stimuleren, maar wil hiermee ook werk creƫren voor mensen die de aansluiting op de arbeidsmarkt missen. Het Goed is een sociaal leer/werk bedrijf en biedt passend en betaald werk aan mensen die deze aansluiting nog missen. Dankzij de opgedane werkervaring maken ze een grotere kans op het vinden van een baan bij een regulier bedrijf. Bijna maandelijks stromen medewerkers door naar een betaalde baan elders.
Goed voor mens, milieu en maatschappij
Afgelopen jaar heeft Het Goed Boxtel 64.206 klanten blij gemaakt met ruim 235.451 producten.
Ook buiten de winkel zijn ze actief bezig om het hergebruik te promoten. Ze waren actief met het geven van voorlichting aan bijvoorbeeld leerlingen van Het Jacob Roeland Lyceum en ze werkten mee aan verschillende duurzaamheidsprojecten in de gemeente Boxtel.
Het Goed vindt het belangrijk inwoners mee te nemen in hun missie om Boxtel te verduurzamen. Daarnaast hebben ze meerdere kleinschalige projecten in Boxtel gesponsord en organiseerde diverse workshops in de winkel.
70 blije gezichten, 17 culturen
Het Goed is trots op haar diversiteit, 70 medewerkers met 17 culturele achtergronden.
Naast passend betaald werk en participatiebanen, faciliteert Het Goed ook vrijwilligerswerk en bieden
ze (maatschappelijke) stages. Voor de speciale begeleidingsmethode heeft Het Goed de hoogste PSO certificering,
trede 3 ontvangen. Dat houdt in dat ze in Nederland tot de koplopers behoort op het gebied van socialer ondernemen.